De beste route naar een circulaire keten voor kunststof verpakkingen

2021-11-29 11:00:11 By : Ms. Turbo Yuan INT

Wat is de beste route naar een circulaire keten voor meerlaagse flexibele kunststof verpakkingen? Hoe kunnen stakeholders dit bereiken en wat zijn de huidige belemmeringen? Deze vragen zijn niet eenduidig ​​te beantwoorden. Om de verschillende partijen inzicht te geven in deze complexe materie heeft het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) een zogenaamde Informatiekaart gemaakt: Naar Circulariteit van Flexibele Kunststof Verpakkingen in 2025.

De Informatiekaart is op 11 februari gelanceerd tijdens de digitale Verdieping van het KIDV over flexibele kunststof verpakkingen. De totstandkoming van deze kaart was een initiatief van de bedrijven van de Community of Practice Laminaatverpakkingen van het KIDV. De deelnemers aan deze CoP zijn FrieslandCampina, Intersnack, Jacobs Douwe Egberts, Mars Wrigley, PepsiCo en Unilever. Ruim tweehonderd professionals uit de internationale flexibele verpakkingsketen woonden gisteren het webinar 'Unlocking the flex packaging dilemma' bij. De bijeenkomst is hier terug te luisteren.

Voor het KIDV is vastgesteld dat – om flexibele kunststof verpakkingen circulair te maken – aanpassingen nodig zijn in de inzameling, sortering en recycling. De laminaatverpakking (denk aan frietzakjes, verpakkingen voor koffie, koekjes en bake-off broodjes) heeft een aantal grote voordelen: ze hebben een relatief lage milieubelasting en ze beschermen de inhoud zo goed dat er weinig voedsel verspild hoeft te worden. Het grote nadeel is echter dat de verpakking nog niet recyclebaar is. “Er zijn al stappen gezet om de verpakkingen ‘circulair’ inzetbaar te maken, maar nu moet de hele keten in beweging komen”, aldus Niels van Marle en Gijs Langeveld, projectleiders KIDV van de CoP Laminaatverpakking

Van Marle: “Partijen in de verpakkingsketen – bedrijven, verpakkingsleveranciers, sorteerinstallaties, recyclers, het Afvalfonds Verpakkingen, overheden – hebben begeleiding nodig om op korte termijn circulaire flexibele verpakkingen te kunnen realiseren. Het KIDV wil bedrijven het vertrouwen geven dat investeringen de moeite waard zijn, ook als het resultaat misschien niet direct zichtbaar is.” Namens de CoP heeft het KIDV De Argumentenfabriek gevraagd deze problematiek in kaart te brengen, wat resulteerde in de (Engelstalige) Informatiekaart.

Volgens het KIDV moeten de ketenpartners gezamenlijk een keuze maken voor de route naar een circulaire keten. Van Marle: “Ze hebben uiteenlopende belangen, die elkaar soms raken, maar vaak ook botsen. Wij zoeken naar de beste manier om deze belangen op elkaar af te stemmen en begeleiden de partijen. De Informatiekaart helpt daarbij. Het is een kaart met duidelijke en concrete informatie, als basis voor de dialoog tussen de ketenpartners om de ketenbeweging ook daadwerkelijk op gang te brengen.”

Puzzel Tijdens de online Verdiepende bijeenkomst 'Unlocking the flex packaging dilemma' gaven verschillende experts en deelnemers aan de CoP Laminaatverpakkingen hun visie op het recyclingprobleem. Zoals directeur Graham Houlder van CEFLEX, een Europees consortium van meer dan 180 bedrijven en organisaties uit de hele flexibele verpakkingsketen. Vorig jaar publiceerde CEFLEX conceptrichtlijnen die onder meer gericht zijn op het inzamelen, sorteren en recyclen van laminaatverpakkingen en nieuwe end-of-life-technologieën. “De circulaire economie bestaat uit veel puzzelstukjes. De richtlijnen zijn het eerste deel. Om de hele puzzel op te lossen en circulariteit op gang te brengen, is producentenverantwoordelijkheid essentieel”, aldus Houlder. Klik hier voor zijn presentatie.

Projectleider Gijs Langeveld van de CoP Laminaatverpakking volgde dit voorbeeld. “Ontwerprichtlijnen zijn erg belangrijk om verpakkingen goed recyclebaar te maken, maar dat betekent niet dat ze ook daadwerkelijk gerecycled worden. Er zijn verschillende sorteer- en recyclingroutes om deze kloof te overbruggen.” Hij verwees daarmee naar de Roadmap 'Meerlaagse flexibele verpakkingen in een circulaire economie' die de CoP vorig jaar publiceerde. De nieuwe Informatiekaart is een belangrijk instrument om hieraan invulling te geven. Klik hier voor de presentatie van Gijs Langeveld.

Casestudy's PepsiCo en Unilever nemen deel aan de CoP. Dominika Maruszak (PepsiCo) en Thor Tummers (Unilever) presenteerden een case study. Maruszak stelt dat er weinig bekend is over de hoeveelheid recyclebare folies onder al het verpakkingsafval. Bij recycling wordt veel aandacht besteed aan PE. Uit een sorteerproef bij het Landelijk Proefcentrum Circulaire Kunststoffen bleek dat ook PP een belangrijk onderdeel vormt van de stroom, die op hoog niveau kan worden gerecycled. Tummers zoomde in op het belang van een goede dialoog tussen alle stakeholders en eenduidige informatie aan de consument, zodat hij weet hoe hij zich moet ontdoen van gebruikte verpakkingen. “De industrie moet dan zorgen voor een goede infrastructuur voor verdere sortering en recycling.”

Klik hier voor de presentatie van Dominika Maruszak. Klik hier voor de presentatie van Thor Tummers.

Paneldiscussie Een belangrijk item in de paneldiscussie, onder leiding van Tim Sykes (Packaging Europe), was de stand van zaken op het gebied van chemische recycling, zowel de mogelijkheden als de 'ifs en buts'. De belangrijkste conclusie is dat de sortering ook bij chemische recycling in orde moet zijn, net als bij mechanische recycling. Tjaco Twigt van het Afvalfonds Verpakkingen: “Sorteren is altijd het toverwoord en we moeten ons niet aan het ene of het andere systeem houden. Afhankelijk van verschillende factoren zijn er ook verschillende loops mogelijk.” Andere onderwerpen in de paneldiscussie waren preventie en de rol van de overheid en wet- en regelgeving, zowel Europees als nationaal. Andere deelnemers aan de paneldiscussie waren Arnoud Passenier (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), Jelmer Vierstra (Natuur & Milieu), Dana Mosora (CEFLEX) en Niels van Marle (KIDV).

“We kunnen niet langer stilzitten en wachten tot alles perfect in orde is”, zei Niels van Marle aan het einde van de vergadering. “We hebben alle partijen nodig om de transitie in gang te zetten en naar het grote geheel te kijken. Zoek naar 'geen spijt'-stappen, vooral als het gaat om het gebruik van flexibele verpakkingsmaterialen op basis van polyolefine, zoals PE, PP en gemengde polyolefinen. Wat kunt u doen om het materiaalverbruik te minimaliseren en uw verpakkingsproces of verpakkingsgebruik aan te passen zodat het in ieder geval geschikt is voor recycling? Vraag hoe je kunt innoveren, samenwerken en je inzetten om onze grootste dilemma's op te lossen.”

Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.

Wilt u ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier

Ander nieuws uit deze sector:

<< Terug | GroentenNieuws.nl

Schrijf u in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Je ziet deze pop-up omdat dit de eerste keer is dat je onze site bezoekt. Als je deze melding altijd ziet, heb je je cookies uitgeschakeld en blijven ze verschijnen.